Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Cook , Salome (326125) APO, DEU 99 - 9 95 - 4 97 - 6 291 - 19
2 Vales, Eliana L (104) 99 - 9 91 - 3 100 - 8 290 - 20
3 Boudreaux, Kayla (326128) APO, DEU 98 - 8 96 - 4 93 - 2 287 - 14
4 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 97 - 5 94 - 3 96 - 4 287 - 12
5 Lepine, Trinity (326118) APO, DEU 100 - 9 94 - 3 92 - 3 286 - 15
6 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 96 - 6 93 - 2 91 - 3 280 - 11
7 Rivera, Victoria (326130) APO, DEU 98 - 8 90 - 1 91 - 3 279 - 12
8 Swett, Kate (352401) APO, DEU 99 - 4 87 - 2 92 - 4 278 - 10
9 Roark, Teresa (326119) APO, DEU 99 - 8 89 - 1 86 - 0 274 - 9
10 Xiong Xai Anchorage, AK 92 - 3 87 - 2 93 - 3 272 - 8
11 Clayton, Jesyka (101) Anchorage, AK 98 - 6 81 - 1 91 - 2 270 - 9
12 Trehern, Kyle M (124) 95 - 3 80 - 0 86 - 2 261 - 5
13 Ross Jasmine Anchorage, AK 96 - 7 74 - 0 88 - 1 258 - 8
14 Tetreault Sara Anchorage, AK 96 - 5 71 - 0 91 - 2 258 - 7
15 Pregana, Matthew (127) 88 - 0 78 - 1 81 - 0 247 - 1
16 Surens-Garcia, Angelica (128) 96 - 4 70 - 0 80 - 0 246 - 4
17 Cook Briana Anchorage, AK 92 - 3 86 - 1 64 - 1 242 - 5
18 Hinsberger Kaylee Anchorage, AK 92 - 1 73 - 1 75 - 0 240 - 2
19 Ross Isaac Anchorage, AK 92 - 5 37 - 0 84 - 2 213 - 7
20 Weiss Taylor Anchorage, AK 93 - 3 48 - 0 71 - 1 212 - 4
21 Robarge Bryanna Anchorage, AK 90 - 3 69 - 0 50 - 0 209 - 3
22 Hiata Kazuma Anchorage, AK 74 - 0 45 - 0 82 - 1 201 - 1

Orion's Series of Virtual Matches: Three-Position Air Rifle