Individual - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 Individual
1 McLeod, Rand (101) Ayr, ND 95.5 98.9 97.3 95.2 100.3 97.2 584.4
2 Lentine, Joseph (103) Comstock Park, MI 86.2 96.0 96.0 94.8 95.3 95.5 563.8
3 Straith, Alexander (113) Comstock Park, MI 85.4 95.2 94.1 85.5 93.3 97.9 551.4
4 Cyburt, Alex (105) Comstock Park, MI 91.8 92.7 91.7 94.7 88.6 91.7 551.2
5 Yap, Christian (115) Comstock Park, MI 85.1 91.5 95.3 92.2 93.4 91.9 549.4
6 Cantillon, David (110) Comstock Park, MI 88.0 93.0 93.1 89.8 86.2 93.0 543.1
7 Cooke, Gerry D (101) Comstock Park, MI 89.6 91.1 91.5 87.5 86.0 90.1 535.8
8 Selvig, Sidney (111) Comstock Park, MI 87.0 77.1 85.8 84.9 79.8 89.6 504.2
9 Potts, Ethan (104) Comstock Park, MI 80.3 85.5 93.2 77.4 78.9 76.6 491.9
10 Delgado, Mario (110) Laredo, TX 77.2 75.3 87.1 84.4 74.0 77.5 475.5
11 Leimberger, Andrew (102) Mt. Orab, OH 78.5 83.9 77.4 78.8 81.8 67.7 468.1
12 Collard, Wyatt (247723) APO, AP 80.6 75.6 85.4 60.3 70.8 78.0 450.7
13 Thomas, Stephen (114) Comstock Park, MI 77.3 75.3 72.9 64.6 74.2 78.8 443.1
14 Penn, Caleb (103) Mt. Orab, OH 79.6 71.9 79.5 76.3 56.9 71.1 435.3
15 Villarreal, Brian (101) Laredo, TX 81.9 75.6 65.6 68.2 71.8 70.2 433.3
16 Maldonado, Dezire (247722) APO, AP 72.6 76.5 89.8 48.2 61.9 66.5 415.5
17 Herrle, Anthony (105) Mt. Orab, OH 68.1 49.4 73.4 74.5 80.8 65.1 411.3
18 Jordan, Bethany (108) Laredo, TX 62.7 70.2 61.1 82.0 69.6 65.2 410.8
19 Lamb, Caitlin (106) Mt. Orab, OH 61.3 73.7 68.7 62.0 64.8 80.1 410.6
20 Molina, Samantha (104) Laredo, TX 64.7 67.7 68.2 69.8 69.4 65.8 405.6
21 Perkins, Bret (108) Mt. Orab, OH 67.3 66.5 56.0 62.6 74.2 60.7 387.3
22 Gunsburg, Alex (101) Mt. Orab, OH 64.9 82.0 43.7 52.1 71.8 69.4 383.9
23 Lara, Abdiel Alejandro (107) Laredo, TX 67.1 61.3 63.3 73.1 53.9 61.3 380.0
24 Brewer, Jeremy (104) Mt. Orab, OH 72.9 58.5 68.6 51.4 59.3 65.0 375.7
25 Lopez, Clarissa (106) Laredo, TX 55.5 55.3 74.6 37.6 75.2 75.3 373.5
26 Edago, Jochim (276988) APO, AP 71.6 61.5 53.8 60.0 65.2 59.7 371.8
27 Altman, Matthew (111) Laredo, TX 50.8 69.3 60.0 64.7 63.2 45.2 353.2
28 Ku, John (276989) APO, AP 70.0 71.9 70.9 63.6 62.4 7.1 345.9
29 Maldonado, Honestee (276991) APO, AP 83.8 57.9 60.5 62.3 60.0 0.0 324.5
30 Bohl, Bret (109) Mt. Orab, OH 35.0 40.4 44.2 46.3 49.4 52.3 267.6
31 Miller, Noah (107) Mt. Orab, OH 37.6 39.0 34.5 48.6 47.6 56.5 263.8
32 Jose , Lalaine (225006) APO, AP 87.6 78.2 80.9 0.0 0.0 0.0 246.7
33 Kim, Louis (278203) APO, AP 83.1 77.1 69.2 0.0 0.0 0.0 229.4
34 Rummel, Markus APO, AP 80.1 71.5 75.2 0.0 0.0 0.0 226.8
35 Tolliver, Jadyn (278199) APO, AP 81.2 73.2 61.5 0.0 0.0 0.0 215.9
36 Pangelinan, William (276990) APO, AP 53.3 56.3 61.2 39.8 0.0 0.0 210.6
37 Hodgin, Alicia (250472) APO, AP 62.1 67.4 77.7 0.0 0.0 0.0 207.2