Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Gillooly, Katey (391750) APO, AE 93 - 4 72 - 0 82 - 1 247 - 5
2 Russell, Kalea (395293) APO, AE 88 - 0 71 - 0 73 - 0 232 - 0
3 LeMay, Alexander (391753) APO, AE 87 - 2 75 - 0 68 - 1 230 - 3
4 Adamson, Emma (391749) APO, AE 85 - 0 71 - 0 63 - 0 219 - 0
5 Covington, Jaradyn (397001) APO, AE 83 - 0 57 - 0 76 - 0 216 - 0
6 Andrious, Aiden (397040) APO, AE 86 - 2 52 - 0 77 - 0 215 - 2
7 Quinland, Jedidah (397007) APO, AE 82 - 1 59 - 0 71 - 1 212 - 2
8 Figueroa, Elaina (397006) APO, AE 79 - 1 61 - 0 64 - 0 204 - 1

Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Smith, Nole' (375091) APO, AE 100 - 7 98 - 6 95 - 5 293 - 18
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, AE 100 - 8 95 - 3 98 - 6 293 - 17
3 Swett, Kate (352401) APO, AE 97 - 4 94 - 5 95 - 4 286 - 13
4 Willett, Rylee (387698) APO, AE 96 - 5 94 - 2 95 - 3 285 - 10
5 Ybarra, Leila (355211) APO, AE 97 - 6 92 - 3 95 - 4 284 - 13
6 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 96 - 6 90 - 1 97 - 5 283 - 12
7 Greenberg, Naruecha (378234) APO, AE 97 - 6 91 - 2 94 - 3 282 - 11
8 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 99 - 5 92 - 3 91 - 1 282 - 9

Team - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Team
1 Ansbach JV APO, AE 378 - 12 337 - 6 376 - 15 1085 - 29
2 Stuttgart Sporter APO, AE 351 - 8 270 - 0 300 - 2 911 - 10
3 Ansbach Sporter APO, AE 338 - 2 248 - 0 285 - 1 864 - 3
4 Ansbach Exhibition APO, AE 270 - 4 261 - 6 257 - 4 788 - 14
5 Stuttgart Exhibition APO, AE 241 - 3 169 - 0 195 - 4 605 - 7
6 Ansbach Sporter Exhibition APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Team - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Team
1 Stuttgart Varsity APO, AE 394 - 28 379 - 17 383 - 19 1156 - 61
2 Ansbach Varsity APO, AE 386 - 18 353 - 7 378 - 13 1117 - 38
3 Stuttgart JV APO, AE 377 - 14 368 - 8 375 - 13 1113 - 33
4 Vilseck AJROTC Varsity APO, AE 383 - 22 354 - 7 370 - 12 1097 - 41
5 Vicenza AJROTC - Precision 366 - 13 325 - 4 345 - 5 1033 - 20
6 Vilseck AJROTC JV APO, AE 364 - 12 297 - 3 337 - 6 988 - 20
7 Vilseck AJROTC Exhibition APO, AE 90 - 2 67 - 0 81 - 0 238 - 2

Full Result Center Website