Match 18 Feb 2022

Kneeling - Sporter

Rank Participant Kneeling
1 Schreckengose, Keira (104) 68 - 1
2 Mclane, Taylor (107) 59 - 1
3 Spoon, jacob (101) 35 - 1
4 Clendon, Ashton (102) 0 - 0
4 Zazueta, Ethan (103) 0 - 0
4 Wright, Taylor (105) 0 - 0
4 Marshall, Kailee (106) 0 - 0