Prone - Sporter

Rank Participant Region PR 1 PR 2 Prone
1 Hernandez, Chris (106) APO, AE 100 - 5 98 - 3 198 - 8
2 Brech, Madison (103) APO, AE 93 - 4 91 - 4 184 - 8
3 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 96 - 3 82 - 3 178 - 6
4 Sais, Kaleena (102) APO, AE 87 - 0 87 - 2 174 - 2