Kneeling - Sporter

Rank Participant Region KN 1 KN 2 Kneeling
1 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 93 - 4 93 - 2 186 - 6
2 Brech, Madison (103) APO, AE 94 - 4 88 - 0 182 - 4
3 Hernandez, Chris (106) APO, AE 86 - 2 87 - 2 173 - 4
4 Sais, Kaleena (102) APO, AE 80 - 2 76 - 0 156 - 2