Prone - All

Rank Participant Region PR 1 PR 2 Prone
1 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100 - 9 100 - 9 200 - 18
2 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 99 - 8 100 - 6 199 - 14
3 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 99 - 4 100 - 8 199 - 12
4 Ortega-Velez, Jorge (376014) APO, AE 99 - 9 99 - 6 198 - 15
5 Hernandez, Chris (106) APO, AE 100 - 5 98 - 3 198 - 8
6 Swett, Kate (352401) APO, DEU 99 - 8 98 - 7 197 - 15
7 Stricker, Jonathan Paul (361723) APO, AE 99 - 6 98 - 7 197 - 13
8 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 99 - 8 98 - 5 197 - 13
9 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 98 - 7 98 - 6 196 - 13
10 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 98 - 7 98 - 5 196 - 12
11 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 97 - 7 98 - 6 195 - 13
12 San Pedro, Hannah Soliman (377318) APO, AE 99 - 8 96 - 5 195 - 13
13 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 98 - 7 97 - 4 195 - 11
14 Ayala, Christian (360376) APO, AE 97 - 5 98 - 5 195 - 10
15 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 97 - 7 97 - 6 194 - 13
16 Owens, Tayler (355044) APO, AE 98 - 8 96 - 4 194 - 12
17 Benavides, Marina Anais (361719) APO, AE 96 - 4 98 - 7 194 - 11
18 Dougherty, Vivian Katherine (332263) APO, AE 96 - 5 98 - 6 194 - 11
19 Short, Johnnie Guerrero (361721) APO, AE 99 - 6 95 - 5 194 - 11
20 Malcolm, Aiden Alexander (361720) APO, AE 97 - 3 97 - 5 194 - 8
21 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 97 - 4 97 - 2 194 - 6
22 Mason, Lidia (334869) APO, AE 96 - 6 97 - 7 193 - 13
23 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 96 - 6 97 - 6 193 - 12
24 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 96 - 5 96 - 5 192 - 10
25 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 96 - 5 95 - 3 191 - 8
26 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 93 - 2 97 - 3 190 - 5
27 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 93 - 3 96 - 6 189 - 9
28 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 95 - 4 94 - 4 189 - 8
29 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 95 - 6 94 - 2 189 - 8
30 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 95 - 4 94 - 2 189 - 6
31 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 95 - 4 93 - 5 188 - 9
32 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 97 - 6 91 - 3 188 - 9
33 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 93 - 2 95 - 4 188 - 6
34 Legens, Michael (355213) APO, DEU 94 - 3 94 - 2 188 - 5
35 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 92 - 0 95 - 3 187 - 3
36 San Pedro, Micah Soliman (377309) APO, AE 96 - 6 90 - 2 186 - 8
37 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 94 - 4 92 - 1 186 - 5
38 Brech, Madison (103) APO, AE 93 - 4 91 - 4 184 - 8
39 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 91 - 3 91 - 1 182 - 4
40 Greenberg, Naruecha (378234) APO, AE 89 - 3 92 - 4 181 - 7
41 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 89 - 1 92 - 2 181 - 3
42 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 90 - 3 90 - 3 180 - 6
43 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 96 - 3 82 - 3 178 - 6
44 Sais, Kaleena (102) APO, AE 87 - 0 87 - 2 174 - 2