Standing - Precision

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 95 - 4 96 - 4 191 - 8
2 Malcolm, Aiden Alexander (361720) APO, AE 94 - 2 97 - 5 191 - 7
3 Stricker, Jonathan Paul (361723) APO, AE 93 - 4 96 - 4 189 - 8
4 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 94 - 3 94 - 3 188 - 6
5 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 95 - 4 93 - 1 188 - 5
6 Swett, Kate (352401) APO, DEU 90 - 2 97 - 6 187 - 8
7 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 90 - 1 96 - 5 186 - 6
8 Mason, Lidia (334869) APO, AE 95 - 3 90 - 3 185 - 6
9 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 91 - 2 94 - 3 185 - 5
10 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 94 - 3 90 - 4 184 - 7
11 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 98 - 5 86 - 0 184 - 5
12 Owens, Tayler (355044) APO, AE 89 - 2 93 - 4 182 - 6
13 Dougherty, Vivian Katherine (332263) APO, AE 91 - 3 90 - 2 181 - 5
14 Legens, Michael (355213) APO, DEU 86 - 1 94 - 4 180 - 5
15 San Pedro, Hannah Soliman (377318) APO, AE 91 - 3 88 - 1 179 - 4
16 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 86 - 2 92 - 5 178 - 7
17 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 87 - 1 91 - 3 178 - 4
18 Ayala, Christian (360376) APO, AE 88 - 2 90 - 2 178 - 4
19 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 88 - 2 88 - 2 176 - 4
20 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 85 - 1 91 - 2 176 - 3
21 Benavides, Marina Anais (361719) APO, AE 88 - 0 87 - 1 175 - 1
22 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 82 - 0 89 - 1 171 - 1
23 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 87 - 5 83 - 2 170 - 7
24 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 85 - 1 85 - 4 170 - 5
25 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 84 - 0 86 - 1 170 - 1
26 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 88 - 3 81 - 2 169 - 5
27 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 83 - 1 85 - 3 168 - 4
28 Greenberg, Naruecha (378234) APO, AE 81 - 1 86 - 3 167 - 4
29 Short, Johnnie Guerrero (361721) APO, AE 83 - 2 84 - 2 167 - 4
30 San Pedro, Micah Soliman (377309) APO, AE 78 - 1 89 - 2 167 - 3
31 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 81 - 0 85 - 0 166 - 0
32 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 83 - 1 82 - 3 165 - 4
33 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 84 - 2 81 - 0 165 - 2
34 Ortega-Velez, Jorge (376014) APO, AE 83 - 1 81 - 1 164 - 2
35 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 76 - 0 87 - 2 163 - 2
36 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 81 - 0 74 - 0 155 - 0
37 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 77 - 0 72 - 0 149 - 0
38 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 79 - 0 68 - 0 147 - 0
39 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 66 - 0 78 - 1 144 - 1
40 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 74 - 0 61 - 0 135 - 0