Standing - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Malcolm, Aiden Alexander (361720) APO, AE 94 - 2 97 - 5 191 - 7
2 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 95 - 3 96 - 4 191 - 7
3 Stricker, Jonathan Paul (361723) APO, AE 93 - 4 96 - 4 189 - 8
4 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 96 - 4 92 - 3 188 - 7
5 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 94 - 3 94 - 3 188 - 6
6 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 95 - 4 93 - 2 188 - 6
7 Swett, Kate (352401) APO, DEU 90 - 2 97 - 5 187 - 7
8 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 92 - 1 95 - 4 187 - 5
9 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 90 - 2 95 - 5 185 - 7
10 Mason, Lidia (334869) APO, AE 95 - 3 90 - 3 185 - 6
11 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 91 - 2 94 - 3 185 - 5
12 Fink, Sarah (355212) APO, DEU 94 - 3 90 - 4 184 - 7
13 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 98 - 5 86 - 0 184 - 5
14 Owens, Tayler (355044) APO, AE 89 - 2 93 - 4 182 - 6
15 Dougherty, Vivian Katherine (332263) APO, AE 91 - 3 90 - 2 181 - 5
16 Legens, Michael (355213) APO, DEU 86 - 1 94 - 4 180 - 5
17 San Pedro, Hannah Soliman (377318) APO, AE 91 - 3 88 - 1 179 - 4
18 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 87 - 1 91 - 3 178 - 4
19 Ayala, Christian (360378) APO, AE 88 - 2 90 - 2 178 - 4
20 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 85 - 2 92 - 5 177 - 7
21 Pantoja, Daniella (359991) Alconbury, GBR 89 - 2 88 - 3 177 - 5
22 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 88 - 2 88 - 2 176 - 4
23 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 85 - 1 91 - 2 176 - 3
24 Cochran, Molly (334041) APO, AE 84 - 0 92 - 1 176 - 1
25 Pardo , Christopher (331437) Alconbury, GBR 90 - 2 85 - 1 175 - 3
26 Benavides, Marina Anais (361719) APO, AE 88 - 0 87 - 1 175 - 1
27 Brech, Madison (103) APO, AE 87 - 1 85 - 0 172 - 1
28 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 82 - 0 89 - 1 171 - 1
29 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 87 - 5 83 - 2 170 - 7
30 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 85 - 0 85 - 4 170 - 4
31 Dizor, Mary (381219) APO, AE 84 - 1 86 - 1 170 - 2
32 Alvarez, Adelena (378236) APO, AE 88 - 3 81 - 2 169 - 5
33 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 84 - 0 85 - 1 169 - 1
34 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 83 - 1 85 - 2 168 - 3
35 Greenberg, Naruecha (378236) APO, AE 81 - 1 86 - 3 167 - 4
36 Short, Johnnie Guerrero (361721) APO, AE 83 - 2 84 - 2 167 - 4
37 San Pedro, Micah Soliman (377309) APO, AE 78 - 1 89 - 2 167 - 3
38 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 84 - 2 83 - 0 167 - 2
39 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 84 - 1 82 - 3 166 - 4
40 Thresher, Joshua (334374) APO, AE 80 - 0 86 - 2 166 - 2
41 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 88 - 2 78 - 0 166 - 2
42 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 81 - 0 85 - 0 166 - 0
43 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 77 - 0 87 - 2 164 - 2
44 Ortega-Velez, Jorge (376014) APO, AE 83 - 1 81 - 1 164 - 2
45 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 83 - 1 80 - 2 163 - 3
46 stanley, sydnee (362590) 84 - 1 79 - 1 163 - 2
47 Dacumos, Rachana (378945) Alconbury, GBR 81 - 1 81 - 2 162 - 3
48 White, Keluhv (334372) APO, AE 79 - 0 83 - 0 162 - 0
49 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 82 - 2 78 - 1 160 - 3
50 Jarvis, Wyatt (359990) Alconbury, GBR 81 - 1 74 - 0 155 - 1
51 Snopkowski, Nick (359993) Alconbury, GBR 81 - 0 74 - 0 155 - 0
52 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 81 - 0 74 - 0 155 - 0
53 segulin, will (362586) 75 - 0 78 - 1 153 - 1
54 Blackburn, Darian (382067) Alconbury, GBR 75 - 1 75 - 0 150 - 1
55 Ulgut, Elcin (377375) APO, AE 86 - 0 64 - 0 150 - 0
56 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 75 - 1 74 - 0 149 - 1
57 Sais, Kaleena (102) APO, AE 76 - 1 73 - 0 149 - 1
58 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 77 - 0 72 - 0 149 - 0
59 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 79 - 0 68 - 0 147 - 0
60 Wills, Austin (378951) Alconbury, GBR 77 - 0 69 - 0 146 - 0
61 Donigan, Peter (380925) 76 - 2 69 - 0 145 - 2
62 Delrosa, Tyler (360376) APO, AE 66 - 0 78 - 1 144 - 1
63 Wendt, Ryan (378950) Alconbury, GBR 73 - 0 70 - 0 143 - 0
64 Hernandez, Chris (106) APO, AE 73 - 0 68 - 1 141 - 1
65 Saunders, Corbin (104) APO, AE 74 - 0 65 - 0 139 - 0
66 Ramey, Collin (362587) 77 - 0 59 - 0 136 - 0
67 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 74 - 0 61 - 0 135 - 0
68 Brech, Landon (109) APO, AE 66 - 1 57 - 1 123 - 2
69 Sais, Kanani (108) APO, AE 58 - 0 59 - 0 117 - 0
70 Dietz, Joseph (362156) Alconbury, GBR 58 - 0 54 - 0 112 - 0
71 McCutcheon, Kire (378948) Alconbury, GBR 64 - 0 40 - 0 104 - 0
72 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 64 - 0 39 - 0 103 - 0