Individual - All

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Le, Lana (402741) APO, AE 99 - 5 95 - 4 95 - 4 289 - 13
2 Marlow, Noah (420102) APO, AE 99 - 7 92 - 4 96 - 5 287 - 16
3 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 99 - 9 91 - 3 96 - 5 286 - 17
4 McEntee, Katelynn (420101) APO, AE 97 - 7 94 - 3 94 - 2 285 - 12
5 Hise, Mathew (397498) APO, AE 97 - 7 88 - 2 98 - 6 283 - 15
6 Mottern, Anastasia (420105) APO, AE 95 - 4 89 - 1 96 - 4 280 - 9
7 Logan, Erica (429688) APO, AE 96 - 3 92 - 1 92 - 3 280 - 7
8 Colon Rodriguez, Janniel (418503) APO, AE 97 - 5 93 - 4 88 - 1 278 - 10
9 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 91 - 2 96 - 5 91 - 1 278 - 8
10 Garcia, Aubrey (420100) APO, AE 95 - 4 91 - 4 91 - 2 277 - 10
11 McCray, Ann (420104) APO, AE 92 - 2 89 - 2 95 - 6 276 - 10
12 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 95 - 3 87 - 1 94 - 4 276 - 8
13 Wilber, Olivia (110) 94 - 3 89 - 3 93 - 1 276 - 7
14 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 95 - 3 91 - 1 89 - 2 275 - 6
15 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 93 - 3 89 - 4 92 - 1 274 - 8
16 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 93 - 1 84 - 0 97 - 4 274 - 5
17 Osborne, Teagan (419184) APO, AE 93 - 2 83 - 0 94 - 6 270 - 8
18 Garcia, Ben (382348) APO, AE 100 - 8 82 - 0 87 - 1 269 - 9
19 Cardenas, Mateo (102) 91 - 2 87 - 0 88 - 1 266 - 3
20 Contreras, Angel (526275) APO, AE 88 - 2 81 - 1 94 - 2 263 - 5
21 Spakousky, Lennon (428312) APO, AE 95 - 2 79 - 1 86 - 1 260 - 4
22 Martin, Marina (105) 92 - 4 86 - 2 79 - 1 257 - 7
23 Horton, Gabrielle (426276) APO, AE 90 - 2 82 - 1 85 - 1 257 - 4
24 Brown, Nathan (420106) APO, AE 95 - 3 76 - 0 85 - 1 256 - 4
25 O'Brien, Liam (107) 95 - 4 80 - 0 81 - 0 256 - 4
26 Cardenas, Diego (101) 88 - 1 79 - 1 88 - 2 255 - 4
27 Garcia, Lucas (103) 87 - 0 78 - 1 90 - 2 255 - 3
28 Schmidt, Grayson (109) 90 - 2 75 - 0 87 - 2 252 - 4
29 Pollak, Benjamin (432093) APO, AE 94 - 2 78 - 0 79 - 0 251 - 2
30 Matthews, Dylan (106) 90 - 1 75 - 1 84 - 2 249 - 4
31 Brech, Landon (377054) APO, AE 91 - 2 75 - 0 82 - 1 248 - 3
32 Holder, Dylan (104) 83 - 0 78 - 0 84 - 3 245 - 3
33 Proctor, Makenzie (PRO) APO, AE 88 - 1 74 - 0 81 - 1 243 - 2
34 Torres, Jampol (361658) APO, AE 91 - 1 75 - 1 76 - 3 242 - 5
35 Pinero, Sophia (108) 90 - 2 77 - 1 70 - 0 237 - 3
36 Brech, Caiden (428251) APO, AE 93 - 3 61 - 0 81 - 0 235 - 3
37 Garver, Isabel (GAR) APO, AE 83 - 0 77 - 1 75 - 0 235 - 1
38 Malave, Jayla (MAL) APO, AE 90 - 2 62 - 1 62 - 0 214 - 3
39 Lindsey, Aspen (LIN) APO, AE 74 - 0 66 - 1 72 - 0 212 - 1
40 Chanthavilay, Ethan (111) 82 - 1 58 - 1 65 - 1 205 - 3
41 Hall, Daniel (428250) APO, AE 83 - 2 42 - 0 79 - 0 204 - 2
42 Tijerina, Adriana (TIJ) APO, AE 72 - 2 50 - 0 76 - 0 198 - 2
43 Koenig, Connor (KOE) APO, AE 79 - 0 68 - 0 51 - 0 198 - 0
44 Blair, Genevieve (BLA) APO, AE 32 - 0 8 - 0 23 - 0 63 - 0
45 Mead, Mya (402740) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0