Prone - All

Rank Participant Region Prone
1 Garcia, Ben (382348) APO, AE 100 - 8
2 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 99 - 9
3 Marlow, Noah (420102) APO, AE 99 - 7
4 Le, Lana (402741) APO, AE 99 - 5
5 Hise, Mathew (397498) APO, AE 97 - 7
5 McEntee, Katelynn (420101) APO, AE 97 - 7
7 Colon Rodriguez, Janniel (418503) APO, AE 97 - 5
8 Logan, Erica (429688) APO, AE 96 - 3
9 Garcia, Aubrey (420100) APO, AE 95 - 4
9 Mottern, Anastasia (420105) APO, AE 95 - 4
9 O'Brien, Liam (107) 95 - 4
12 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 95 - 3
12 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 95 - 3
12 Brown, Nathan (420106) APO, AE 95 - 3
15 Spakousky, Lennon (428312) APO, AE 95 - 2
16 Wilber, Olivia (110) 94 - 3
17 Pollak, Benjamin (432093) APO, AE 94 - 2
18 Brech, Caiden (428251) APO, AE 93 - 3
18 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 93 - 3
20 Osborne, Teagan (419184) APO, AE 93 - 2
21 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 93 - 1
22 Martin, Marina (105) 92 - 4
23 McCray, Ann (420104) APO, AE 92 - 2
24 Cardenas, Mateo (102) 91 - 2
24 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 91 - 2
24 Brech, Landon (377054) APO, AE 91 - 2
27 Torres, Jampol (361658) APO, AE 91 - 1
28 Pinero, Sophia (108) 90 - 2
28 Horton, Gabrielle (426276) APO, AE 90 - 2
28 Schmidt, Grayson (109) 90 - 2
28 Malave, Jayla (MAL) APO, AE 90 - 2
32 Matthews, Dylan (106) 90 - 1
33 Contreras, Angel (526275) APO, AE 88 - 2
34 Proctor, Makenzie (PRO) APO, AE 88 - 1
34 Cardenas, Diego (101) 88 - 1
36 Garcia, Lucas (103) 87 - 0
37 Hall, Daniel (428250) APO, AE 83 - 2
38 Garver, Isabel (GAR) APO, AE 83 - 0
38 Holder, Dylan (104) 83 - 0
40 Chanthavilay, Ethan (111) 82 - 1
41 Koenig, Connor (KOE) APO, AE 79 - 0
42 Lindsey, Aspen (LIN) APO, AE 74 - 0
43 Tijerina, Adriana (TIJ) APO, AE 72 - 2
44 Blair, Genevieve (BLA) APO, AE 32 - 0
45 Mead, Mya (402740) APO, AE 0 - 0