Standing - All

Rank Participant Region Standing
1 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 96 - 5
2 Le, Lana (402741) APO, AE 95 - 4
3 McEntee, Katelynn (420101) APO, AE 94 - 3
4 Colon Rodriguez, Janniel (418503) APO, AE 93 - 4
5 Marlow, Noah (420102) APO, AE 92 - 4
6 Logan, Erica (429688) APO, AE 92 - 1
7 Garcia, Aubrey (420100) APO, AE 91 - 4
8 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 91 - 3
9 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 91 - 1
10 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 89 - 4
11 Wilber, Olivia (110) 89 - 3
12 McCray, Ann (420104) APO, AE 89 - 2
13 Mottern, Anastasia (420105) APO, AE 89 - 1
14 Hise, Mathew (397498) APO, AE 88 - 2
15 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 87 - 1
16 Cardenas, Mateo (102) 87 - 0
17 Martin, Marina (105) 86 - 2
18 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 84 - 0
19 Osborne, Teagan (419184) APO, AE 83 - 0
20 Horton, Gabrielle (426276) APO, AE 82 - 1
21 Garcia, Ben (382348) APO, AE 82 - 0
22 Contreras, Angel (526275) APO, AE 81 - 1
23 O'Brien, Liam (107) 80 - 0
24 Spakousky, Lennon (428312) APO, AE 79 - 1
24 Cardenas, Diego (101) 79 - 1
26 Garcia, Lucas (103) 78 - 1
27 Pollak, Benjamin (432093) APO, AE 78 - 0
27 Holder, Dylan (104) 78 - 0
29 Garver, Isabel (GAR) APO, AE 77 - 1
29 Pinero, Sophia (108) 77 - 1
31 Brown, Nathan (420106) APO, AE 76 - 0
32 Torres, Jampol (361658) APO, AE 75 - 1
32 Matthews, Dylan (106) 75 - 1
34 Brech, Landon (377054) APO, AE 75 - 0
34 Schmidt, Grayson (109) 75 - 0
36 Proctor, Makenzie (PRO) APO, AE 74 - 0
37 Koenig, Connor (KOE) APO, AE 68 - 0
38 Lindsey, Aspen (LIN) APO, AE 66 - 1
39 Malave, Jayla (MAL) APO, AE 62 - 1
40 Brech, Caiden (428251) APO, AE 61 - 0
41 Chanthavilay, Ethan (111) 58 - 1
42 Tijerina, Adriana (TIJ) APO, AE 50 - 0
43 Hall, Daniel (428250) APO, AE 42 - 0
44 Blair, Genevieve (BLA) APO, AE 8 - 0
45 Mead, Mya (402740) APO, AE 0 - 0