Individual - All

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100 - 10 95 - 3 98 - 8 293 - 21
2 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 99 - 6 91 - 2 99 - 7 289 - 15
3 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 97 - 7 94 - 2 98 - 4 289 - 13
4 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 98 - 8 93 - 3 97 - 6 288 - 17
5 Swett, Kate (352401) APO, DEU 100 - 10 92 - 1 96 - 5 288 - 16
6 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 99 - 8 93 - 2 96 - 4 288 - 14
7 McDonald, Kaytlynne (101) APO, AE 98 - 6 96 - 6 93 - 5 287 - 17
8 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 98 - 6 90 - 2 97 - 3 285 - 11
9 Legens, Michael (355213) APO, DEU 95 - 4 94 - 1 96 - 5 285 - 10
10 Owens, Tayler AM (355044) APO, AE 99 - 7 89 - 1 96 - 4 284 - 12
11 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 99 - 6 92 - 3 92 - 3 283 - 12
12 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 95 - 4 91 - 4 95 - 3 281 - 11
13 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 98 - 5 84 - 0 96 - 4 278 - 9
14 Singsuwan, Naruecha (104) APO, AE 95 - 2 88 - 1 95 - 3 278 - 6
15 Pohlman, Alexander (123456) APO, AE 95 - 5 89 - 1 93 - 2 277 - 8
16 Ayala, Christian (102) APO, AE 93 - 3 89 - 2 93 - 2 275 - 7
17 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 94 - 3 91 - 1 90 - 2 275 - 6
18 Delrosa, Tyler (110) APO, AE 96 - 6 86 - 1 91 - 2 273 - 9
19 stanley, sydnee (362590) 92 - 2 89 - 1 91 - 3 272 - 6
20 Ortega-Valez, Jorge (376014) APO, AE 93 - 6 89 - 2 89 - 3 271 - 11
21 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 90 - 1 87 - 4 94 - 2 271 - 7
22 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 94 - 3 86 - 1 91 - 1 271 - 5
23 Alvarez, Adelena (106) APO, AE 95 - 6 82 - 2 92 - 2 269 - 10
24 hormann, Lydia (362588) 92 - 3 80 - 2 94 - 4 266 - 9
25 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 95 - 5 80 - 1 90 - 2 265 - 8
26 segulin, will (362586) 98 - 6 75 - 0 91 - 3 264 - 9
27 Cochran, Molly (109) APO, AE 89 - 3 84 - 2 90 - 2 263 - 7
28 Hartman, Oliver (380926) 97 - 6 82 - 2 80 - 0 259 - 8
29 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 98 - 7 74 - 0 86 - 1 258 - 8
30 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 95 - 5 75 - 2 87 - 1 257 - 8
31 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 89 - 2 81 - 2 85 - 1 255 - 5
32 ramey, collin (362587) 92 - 3 72 - 2 90 - 2 254 - 7
33 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 91 - 1 72 - 0 91 - 0 254 - 1
34 Cochran, Jackson (103) APO, AE 87 - 1 81 - 0 85 - 2 253 - 3
35 Cepeda, Miguel (105) APO, AE 90 - 1 68 - 0 87 - 1 245 - 2
36 Gravely, Ricky (107) APO, AE 90 - 3 66 - 0 83 - 0 239 - 3
37 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 90 - 2 70 - 3 75 - 0 235 - 5
38 Becker, Ethan (380928) 84 - 1 73 - 1 76 - 1 233 - 3
39 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 94 - 3 67 - 0 71 - 0 232 - 3
40 Brock, Easton (376019) APO, AE 84 - 1 68 - 1 77 - 0 229 - 2
41 Pirner, Emma (376021) APO, AE 90 - 2 51 - 0 82 - 1 223 - 3
42 Walker, Aydin (123457) APO, AE 79 - 2 57 - 0 82 - 2 218 - 4
43 Shumate, Nathan (108) APO, AE 76 - 1 62 - 1 71 - 1 209 - 3
44 Gilstrap, Charlotte (376023) APO, AE 81 - 2 59 - 0 65 - 0 205 - 2