Prone - All

Rank Participant Region Prone
1 Swett, Kate (352401) APO, DEU 100 - 10
1 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100 - 10
3 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 99 - 8
4 Owens, Tayler AM (355044) APO, AE 99 - 7
5 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 99 - 6
6 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 99 - 6
7 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 98 - 8
8 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 98 - 7
9 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 98 - 6
10 segulin, will (362586) 98 - 6
11 McDonald, Kaytlynne (101) APO, AE 98 - 6
12 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 98 - 5
13 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 97 - 7
14 Hartman, Oliver (380926) 97 - 6
15 Delrosa, Tyler (110) APO, AE 96 - 6
16 Alvarez, Adelena (106) APO, AE 95 - 6
17 Pohlman, Alexander (123456) APO, AE 95 - 5
18 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 95 - 5
19 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 95 - 5
20 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 95 - 4
21 Legens, Michael (355213) APO, DEU 95 - 4
22 Singsuwan, Naruecha (104) APO, AE 95 - 2
23 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 94 - 3
24 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 94 - 3
25 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 94 - 3
26 Ortega-Valez, Jorge (376014) APO, AE 93 - 6
27 Ayala, Christian (102) APO, AE 93 - 3
28 hormann, Lydia (362588) 92 - 3
29 ramey, collin (362587) 92 - 3
30 stanley, sydnee (362590) 92 - 2
31 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 91 - 1
32 Gravely, Ricky (107) APO, AE 90 - 3
33 Pirner, Emma (376021) APO, AE 90 - 2
34 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 90 - 2
35 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 90 - 1
36 Cepeda, Miguel (105) APO, AE 90 - 1
37 Cochran, Molly (109) APO, AE 89 - 3
38 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 89 - 2
39 Cochran, Jackson (103) APO, AE 87 - 1
40 Brock, Easton (376019) APO, AE 84 - 1
41 Becker, Ethan (380928) 84 - 1
42 Gilstrap, Charlotte (376023) APO, AE 81 - 2
43 Walker, Aydin (123457) APO, AE 79 - 2
44 Shumate, Nathan (108) APO, AE 76 - 1