Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 McDonald, Kaytlynne (101) APO, AE 96 - 6
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 95 - 3
3 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 94 - 2
4 Legens, Michael (355213) APO, DEU 94 - 1
5 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 93 - 3
6 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 93 - 2
7 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 92 - 3
8 Swett, Kate (352401) APO, DEU 92 - 1
9 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 91 - 4
10 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 91 - 2
11 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 91 - 1
12 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 90 - 2
13 Ortega-Valez, Jorge (376014) APO, AE 89 - 2
14 Ayala, Christian (102) APO, AE 89 - 2
15 Owens, Tayler AM (355044) APO, AE 89 - 1
16 Pohlman, Alexander (123456) APO, AE 89 - 1
17 stanley, sydnee (362590) 89 - 1
18 Singsuwan, Naruecha (104) APO, AE 88 - 1
19 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 87 - 4
20 Delrosa, Tyler (110) APO, AE 86 - 1
21 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 86 - 1
22 Cochran, Molly (109) APO, AE 84 - 2
23 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 84 - 0
24 Alvarez, Adelena (106) APO, AE 82 - 2
25 Hartman, Oliver (380926) 82 - 2
26 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 81 - 2
27 Cochran, Jackson (103) APO, AE 81 - 0
28 hormann, Lydia (362588) 80 - 2
29 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 80 - 1
30 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 75 - 2
31 segulin, will (362586) 75 - 0
32 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 74 - 0
33 Becker, Ethan (380928) 73 - 1
34 ramey, collin (362587) 72 - 2
35 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 72 - 0
36 Cepeda, Miguel (105) APO, AE 68 - 0
37 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 67 - 0
38 Gravely, Ricky (107) APO, AE 66 - 0
39 Shumate, Nathan (108) APO, AE 62 - 1