Kneeling - Precision

Rank Participant Region Kneeling
1 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 99 - 7
2 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 98 - 8
3 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 98 - 4
4 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 97 - 6
5 Pregana, Matthew (353964) APO, AE 97 - 3
6 Swett, Kate (352401) APO, DEU 96 - 5
7 Legens, Michael (355213) APO, DEU 96 - 5
8 Owens, Tayler AM (355044) APO, AE 96 - 4
9 Bostic, Kayla (376012) APO, AE 96 - 4
10 Fink, Sarah (355208) APO, DEU 96 - 4
11 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 95 - 3
12 Singsuwan, Naruecha (104) APO, AE 95 - 3
13 hormann, Lydia (362588) 94 - 4
14 Borrero, Marie (381008) APO, DEU 94 - 2
15 McDonald, Kaytlynne (101) APO, AE 93 - 5
16 Pohlman, Alexander (123456) APO, AE 93 - 2
17 Ayala, Christian (102) APO, AE 93 - 2
18 Robertson, Collin Davis (353952) APO, AE 92 - 3
19 Alvarez, Adelena (106) APO, AE 92 - 2
20 stanley, sydnee (362590) 91 - 3
21 segulin, will (362586) 91 - 3
22 Delrosa, Tyler (110) APO, AE 91 - 2
23 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 91 - 1
24 Utkin, Josef R (330542) APO, AE 91 - 0
25 Harmon, Ingrid (373027) APO, DEU 90 - 2
26 Quinland, Jedaiah (376024) APO, AE 90 - 2
27 ramey, collin (362587) 90 - 2
28 Cochran, Molly (109) APO, AE 90 - 2
29 Ortega-Valez, Jorge (376014) APO, AE 89 - 3
30 Cepeda, Miguel (105) APO, AE 87 - 1
31 Horton, Nyssa (381206) APO, DEU 87 - 1
32 Miranda, Yannic (376011) APO, AE 86 - 1
33 Cochran, Jackson (103) APO, AE 85 - 2
34 Tran, Jeremiah (353960) APO, AE 85 - 1
35 Gravely, Ricky (107) APO, AE 83 - 0
36 Hartman, Oliver (380926) 80 - 0
37 Becker, Ethan (380928) 76 - 1
38 Shumate, Nathan (108) APO, AE 71 - 1
39 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 71 - 0