Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Legens, Michael (104) APO, AE 100 - 10 94 - 4 95 - 3 289 - 17
2 Ortega-Velez, Jorge (376014) APO, AE 95 - 5 94 - 3 95 - 1 284 - 9
3 Angeles, Regina (105) APO, AE 95 - 4 92 - 1 90 - 2 277 - 7
4 Hellerstedt, Caroline (113) APO, AE 94 - 2 86 - 4 95 - 2 275 - 8
5 Michalak, Braden E (107) Alendale, MI 94 - 3 83 - 1 95 - 2 272 - 6
6 Alvarez, Adelena APO, AE 93 - 1 85 - 2 93 - 5 271 - 8
7 Willett, Rylee (118) APO, AE 95 - 5 88 - 1 85 - 1 268 - 7
8 Gilstrap, Charlotte R (376023) APO, AE 93 - 2 81 - 0 94 - 4 268 - 6
9 Santos, Jamela (114) APO, AE 94 - 4 81 - 1 92 - 3 267 - 8
10 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 91 - 2 89 - 0 86 - 2 266 - 4
11 Beldad, Eljee (108) APO, AE 93 - 2 84 - 1 88 - 2 265 - 5
12 Holloman, Paige APO, AE 90 - 3 81 - 2 92 - 1 263 - 6
13 Bridges, Ulric APO, AE 91 - 1 83 - 0 89 - 2 263 - 3
14 Crosiar, Makenna APO, AE 93 - 3 79 - 0 89 - 0 261 - 3
15 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 91 - 3 86 - 2 83 - 1 260 - 6
16 Greenberg, Naruecha APO, AE 95 - 3 84 - 1 81 - 0 260 - 4
17 Dahle, Emily APO, AE 91 - 3 80 - 1 87 - 2 258 - 6
18 Gravely, Ricky APO, AE 90 - 1 73 - 0 88 - 2 251 - 3
19 Carr, Tarrence APO, AE 85 - 2 77 - 0 79 - 2 241 - 4
20 Rayos, Lilia (112) APO, AE 86 - 0 67 - 0 78 - 0 231 - 0
21 Demeo, Robert APO, AE 79 - 0 68 - 0 80 - 0 227 - 0
22 Jordan, Abigayle APO, AE 80 - 3 72 - 0 11 - 0 163 - 3
23 Pregana, Sarah (376032) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Warren, Lillian L (109) Alendale, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Michalak, Paige (101) Alendale, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Beard, Adrianna G (106) Alendale, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Valladares, Christina I (108) Alendale, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Ybarra, Leila (103) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Smith, Nole' (106) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Tortorelli, Maria (101) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
23 Swett, Kate (102) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0