Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Perrin, Natalie Ann (114) Wyoming, MI 103.4
2 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 102.1
3 Beard, Adrianna G (110) Wyoming, MI 101.4
4 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 101.1
5 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 100.5
6 Walrath, Emme (101) Wyoming, MI 100.1
7 Swett, Kate (352401) APO, DEU 98.5
8 Michalak, Braden E (112) Wyoming, MI 98.2
9 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 96.9
10 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 96.4
11 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 92.3