Kneeling - Precision

Rank Participant Region Kneeling
1 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 104.8
2 Perrin, Natalie Ann (114) Wyoming, MI 104.2
3 Swett, Kate (352401) APO, DEU 103.4
4 Walrath, Emme (101) Wyoming, MI 102.5
5 Beard, Adrianna G (110) Wyoming, MI 101.6
6 Michalak, Braden E (112) Wyoming, MI 101.3
7 Angeles, Regina (373025) APO, DEU 101.2
8 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 99.2
9 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 98.0
10 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 97.5
11 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 92.4