Individual - Sporter

Rank Participant Prone Standing Kneeling Individual
1 Clendon, Ashton (102) 0 - 0 56 - 0 81 - 0 137 - 0
2 Marshall, Kailee (106) 0 - 0 52 - 0 78 - 2 130 - 2
5 Mclane, Taylor (107) 0 - 0 43 - 0 54 - 0 97 - 0
4 Schreckengose, Keira (104) 0 - 0 40 - 0 69 - 0 109 - 0
6 Spoon, jacob (101) 0 - 0 38 - 0 47 - 0 85 - 0
7 Wright, Taylor (105) 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
3 Zazueta, Ethan (103) 0 - 0 57 - 0 73 - 0 130 - 0