Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 San Pedro, Hannah (377318) apo, ae 96 - 6 89 - 1 99 - 9 284 - 16
2 Stricker, Jonathan (361723) apo, ae 99 - 8 91 - 3 94 - 4 284 - 15
3 Malcolm, Aiden (361720) apo, ae 98 - 6 95 - 4 91 - 3 284 - 13
4 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 100 - 7 86 - 1 94 - 2 280 - 10
5 Brech, Madison (333080) APO, AE 97 - 5 92 - 1 89 - 0 278 - 6
6 Dougherty, Vivian (332263) apo, ae 93 - 3 89 - 4 95 - 4 277 - 11
7 Snopkowski, Norman (359993) 94 - 2 87 - 1 96 - 4 277 - 7
8 Benavides, Marina (361719) apo, ae 95 - 6 92 - 3 89 - 0 276 - 9
9 Pardo, Christopher (331437) 96 - 4 90 - 3 89 - 2 275 - 9
10 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 95 - 5 85 - 1 94 - 4 274 - 10
11 Garcia, Ben (382348) apo, ae 96 - 3 79 - 1 96 - 2 271 - 6
12 Pantoja, Daniella (359991) 87 - 4 90 - 2 92 - 2 269 - 8
13 Horton, Nyssa (355210) apo, ae 94 - 3 84 - 0 91 - 1 269 - 4
14 Jarvis, Wyatt (359990) 94 - 4 81 - 0 93 - 4 268 - 8
15 Sugg, Jaden (377371) APO, AE 95 - 4 90 - 2 78 - 1 263 - 7
16 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 92 - 2 85 - 1 86 - 1 263 - 4
17 Mead, Mya (402740) apo, ae 90 - 3 80 - 2 90 - 3 260 - 8
18 Palmer, Sophie (397493) apo, ae 89 - 2 84 - 2 86 - 1 259 - 5
19 Brech, Landon (377054) APO, AE 91 - 3 80 - 1 85 - 2 256 - 6
20 Hise, Mathew (397498) apo, ae 93 - 3 80 - 1 83 - 0 256 - 4
21 Dacumos, Rachana (378945) 89 - 1 76 - 0 91 - 2 256 - 3
22 Meyer, Spencer (390359) apo, ae 92 - 1 83 - 2 81 - 0 256 - 3
23 Pearce, Lani Rose (400485) APO, AE 95 - 6 78 - 3 80 - 1 253 - 10
24 Ahavit, Maurnice (402743) apo, ae 91 - 2 82 - 2 80 - 0 253 - 4
25 Talakhadze, Mariam (399657) APO, AE 88 - 1 81 - 0 83 - 1 252 - 2
26 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 90 - 2 77 - 0 84 - 2 251 - 4
27 Pinkston, Jonah (390354) apo, ae 92 - 1 73 - 0 85 - 2 250 - 3
28 Martin, Marina (399680) 91 - 1 75 - 1 84 - 1 250 - 3
29 Sears, Ryan (378949) 93 - 3 77 - 1 78 - 0 248 - 4
30 Hayosh, John (334232) 92 - 2 74 - 0 80 - 0 246 - 2
31 Lemauk, Brian (387382) apo, ae 87 - 1 74 - 1 84 - 1 245 - 3
32 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 91 - 0 73 - 1 79 - 1 243 - 2
33 Smith , Alan (399673) 92 - 2 73 - 0 78 - 0 243 - 2
34 Velazquez, Isaac (399683) 92 - 2 76 - 1 68 - 0 236 - 3
35 Mesterca, Andrei (399659) APO, AE 76 - 1 72 - 0 85 - 2 233 - 3
36 Lassiter, Cydnee (397506) apo, ae 94 - 3 69 - 2 69 - 1 232 - 6
37 Le, Lana (402741) apo, ae 81 - 1 66 - 0 73 - 0 220 - 1
38 Castillo, Derek (378944) 82 - 1 61 - 0 72 - 1 215 - 2
39 Sais, Kanani (377053) APO, AE 87 - 1 68 - 0 56 - 0 211 - 1
40 Truschinski, Noah (402741) apo, ae 80 - 0 66 - 2 63 - 1 209 - 3
41 Torres, Jampol (361658) APO, AE 83 - 2 57 - 0 66 - 1 206 - 3
42 Shaffer, Hayden (399682) 83 - 0 51 - 1 62 - 0 196 - 1
43 Pezel, Reigen (377323) apo, ae 97 - 5 92 - 4 0 - 0 189 - 9
44 Smith , Xander (399677) 78 - 0 53 - 0 34 - 0 165 - 0
45 Hairston, Natalia (399679) 51 - 0 54 - 1 50 - 1 155 - 2
46 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 70 - 0 23 - 0 50 - 0 143 - 0
47 Coronel, Arlene (399139) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0