Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
1 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 100 - 7
2 Stricker, Jonathan (361723) apo, ae 99 - 8
3 Malcolm, Aiden (361720) apo, ae 98 - 6
4 Pezel, Reigen (377323) apo, ae 97 - 5
4 Brech, Madison (333080) APO, AE 97 - 5
6 San Pedro, Hannah (377318) apo, ae 96 - 6
7 Pardo, Christopher (331437) 96 - 4
8 Garcia, Ben (382348) apo, ae 96 - 3
9 Benavides, Marina (361719) apo, ae 95 - 6
9 Pearce, Lani Rose (400485) APO, AE 95 - 6
11 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 95 - 5
12 Sugg, Jaden (377371) APO, AE 95 - 4
13 Jarvis, Wyatt (359990) 94 - 4
14 Horton, Nyssa (355210) apo, ae 94 - 3
14 Lassiter, Cydnee (397506) apo, ae 94 - 3
16 Snopkowski, Norman (359993) 94 - 2
17 Sears, Ryan (378949) 93 - 3
17 Dougherty, Vivian (332263) apo, ae 93 - 3
17 Hise, Mathew (397498) apo, ae 93 - 3
20 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 92 - 2
20 Hayosh, John (334232) 92 - 2
20 Smith , Alan (399673) 92 - 2
20 Velazquez, Isaac (399683) 92 - 2
24 Pinkston, Jonah (390354) apo, ae 92 - 1
24 Meyer, Spencer (390359) apo, ae 92 - 1
26 Brech, Landon (377054) APO, AE 91 - 3
27 Ahavit, Maurnice (402743) apo, ae 91 - 2
28 Martin, Marina (399680) 91 - 1
29 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 91 - 0
30 Mead, Mya (402740) apo, ae 90 - 3
31 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 90 - 2
32 Palmer, Sophie (397493) apo, ae 89 - 2
33 Dacumos, Rachana (378945) 89 - 1
34 Talakhadze, Mariam (399657) APO, AE 88 - 1
35 Pantoja, Daniella (359991) 87 - 4
36 Lemauk, Brian (387382) apo, ae 87 - 1
36 Sais, Kanani (377053) APO, AE 87 - 1
38 Torres, Jampol (361658) APO, AE 83 - 2
39 Shaffer, Hayden (399682) 83 - 0
40 Castillo, Derek (378944) 82 - 1
41 Le, Lana (402741) apo, ae 81 - 1
42 Truschinski, Noah (402741) apo, ae 80 - 0
43 Smith , Xander (399677) 78 - 0
44 Mesterca, Andrei (399659) APO, AE 76 - 1
45 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 70 - 0
46 Hairston, Natalia (399679) 51 - 0
47 Coronel, Arlene (399139) APO, AE 0 - 0