Kneeling - Precision

Rank Participant Region Kneeling
1 San Pedro, Hannah (377318) apo, ae 99 - 9
2 Snopkowski, Norman (359993) 96 - 4
3 Garcia, Ben (382348) apo, ae 96 - 2
4 Dougherty, Vivian (332263) apo, ae 95 - 4
5 Stricker, Jonathan (361723) apo, ae 94 - 4
5 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 94 - 4
7 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 94 - 2
8 Jarvis, Wyatt (359990) 93 - 4
9 Pantoja, Daniella (359991) 92 - 2
10 Malcolm, Aiden (361720) apo, ae 91 - 3
11 Dacumos, Rachana (378945) 91 - 2
12 Horton, Nyssa (355210) apo, ae 91 - 1
13 Mead, Mya (402740) apo, ae 90 - 3
14 Pardo, Christopher (331437) 89 - 2
15 Benavides, Marina (361719) apo, ae 89 - 0
15 Brech, Madison (333080) APO, AE 89 - 0
17 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 86 - 1
17 Palmer, Sophie (397493) apo, ae 86 - 1
19 Mesterca, Andrei (399659) APO, AE 85 - 2
19 Pinkston, Jonah (390354) apo, ae 85 - 2
19 Brech, Landon (377054) APO, AE 85 - 2
22 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 84 - 2
23 Martin, Marina (399680) 84 - 1
23 Lemauk, Brian (387382) apo, ae 84 - 1
25 Talakhadze, Mariam (399657) APO, AE 83 - 1
26 Hise, Mathew (397498) apo, ae 83 - 0
27 Meyer, Spencer (390359) apo, ae 81 - 0
28 Pearce, Lani Rose (400485) APO, AE 80 - 1
29 Ahavit, Maurnice (402743) apo, ae 80 - 0
29 Hayosh, John (334232) 80 - 0
31 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 79 - 1
32 Sugg, Jaden (377371) APO, AE 78 - 1
33 Smith , Alan (399673) 78 - 0
33 Sears, Ryan (378949) 78 - 0
35 Le, Lana (402741) apo, ae 73 - 0
36 Castillo, Derek (378944) 72 - 1
37 Lassiter, Cydnee (397506) apo, ae 69 - 1
38 Velazquez, Isaac (399683) 68 - 0
39 Torres, Jampol (361658) APO, AE 66 - 1
40 Truschinski, Noah (402741) apo, ae 63 - 1
41 Shaffer, Hayden (399682) 62 - 0
42 Sais, Kanani (377053) APO, AE 56 - 0
43 Hairston, Natalia (399679) 50 - 1
44 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 50 - 0
45 Smith , Xander (399677) 34 - 0
46 Coronel, Arlene (399139) APO, AE 0 - 0